לקוחות ממליצים

שלומית אזרד

עוזי שירם

מעיין בצלאל

אתי אלפסי

אביבית אבירם

יוליה סלבין

מור אדרי

אמני קאדרי

אמני קאדרי

יאנה בורט

סימה שרמיסטר

יעל דבלאב

יישור שיניים בולטות ולא אחידות ע"י הדבקת 6 ציפויי למינייט והלבנת שיניים

יעל דבלאב

יישור שיניים בולטות ולא אחידות ע"י הדבקת 6 ציפויי למינייט והלבנת שיניים

Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page