לקוחות ממליצים

עוזי שירם

מעיין בצלאל

אביבית אבירם

יוליה סלבין

מור אדרי

אמני קאדרי

אמני קאדרי

יאנה בורט

סימה שרמיסטר

יעל דבלאב

יישור שיניים בולטות ולא אחידות ע"י הדבקת 6 ציפויי למינייט והלבנת שיניים

יעל דבלאב

יישור שיניים בולטות ולא אחידות ע"י הדבקת 6 ציפויי למינייט והלבנת שיניים