מילון היופי - ד"ר גלעד פיסקוס - חריקת שיניים בלילה ונעילת לסתות